Fundació MAPFRE "El triunfo del color de Van Gogh a Matisse"

El Talismà, de Sérusier Aquesta exposició recull una etapa molt destacada de la història de la pintura. I tanmateix un punt d’ inflexió que en cambiarà la direcció. Un artista desconegut per la majoria, Paul Sérusier, presenta als seus col.legues del seu cercle de pintura -que posteriorment s’ autoanomenaran Nabis- un … Continue reading "Fundació MAPFRE "El triunfo del color de Van Gogh a Matisse""

Read More